Hållbarhet

Vi kan skapa avtryck

Mared är en familjeägd koncern där Hållbarhet är en av grundstenarna. Bolaget har funnits sedan 60-talet och vi har alltid arbetat för att vara ett företag som vill bygga en hållbar utveckling för framtiden. Där vi kan skapa avtryck både socialt och miljömässigt. Omsorg om vår miljö är en viktig fråga för oss. Vårt miljöarbete ingår som en integrerad och naturlig del i vårt dagliga arbete och vi eftersträvar alltid att arbeta med produkter, maskiner och tjänster som bidrar till att minska vårt klimatavtryck.
Vår strävan är att våra produkter, maskiner och tjänster skall ha högsta kvalitet för en lång livslängd. En viktig del i detta arbete är våra leverantörer som vi har ett nära samarbete med. Men det räcker inte med bra produkter och leverantörer. Vi är övertygade om att vårt arbetssätt är avgörande för våra kunders framgång. Det är tack vare våra medarbetares kompetens och vilja att hitta det som är bäst för kunden som gör skillnad. Våra medarbetare är vår nyckel till framgång!

Code of Conduct, ISO-certifikat och policy

Bolagen inom Mared har verksamhet främst på den svenska marknaden men med leverantörer över Europa och andra delar av världen. Vikten av hur vi uppträder gentemot omvärlden är därför en viktig del för oss, både för företaget och de enskilda medarbetarna. Våra värdeord Jämlikt, Hållbart, Engagemang, Professionellt, Ärligt är grunden för hur alla medarbetare ska agera och hur vi önskar att våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och övriga skall uppfatta oss som företag. Det är också värdeorden som ligger till grund för vår ”uppförandekod” (Code of Conduct). Som en del för att verifiera vårt hållbarhetsarbete har fem av bolagen inom Mared är certifierat sig inom Kvalitet och Miljö, ISO 9001 och ISO 14001. Mer om vårt Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljöarbete beskrivs också i vår policy.   Dessa dokument kan laddas ner här:   ISO-certifiering Mared Group SV ISO-certifiering Mared Group ENG Code of conduct Mared Group SV Code of conduct Mared Group ENG Kvalitet- miljö och arbetsmiljöpolicy Mared Group SV ENG

Kontakt

Har du frågor om BizServices eller om vårt hållbarhetsarbete?

*” anger obligatoriska fält

Namn*